Ceník výkonů

Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání se smlouvou se zaměstnavatelem500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti na řidičský, zdravotní, profesní průkaz, zbrojní průkaz500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti pro účast na rekondičních,
rekreačních pobytech
500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti na vlastní žádost, či jiné účely500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k vydání, držení zbrojního průkazu500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání bez smlouvy se zaměstnavatelem500-1000 Kč
Prohlídky řidičů nad 65 let400 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké, střední škole …500 Kč
 
Zpráva pro Policii ČR, soudy a pod.400 Kč
Zpráva pro pojišťovnu – uzavření pojistky, úrazy350 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu ( bolestné)350 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta, opis výpisu.300 Kč
Malý administrativní výkon100 Kč
 
PACIENTI NEREGISTROVANÍ V NAŠEM  ZAŘÍZENÍ
Posouzení zdravotní způsobilosti  viz výše body 1.2.3.4.5.6.500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti viz výše body  7.8.9.500 Kč
 
VYŠETŘENÍ CIZINCE BEZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ4 Kč / bod
VYŠETŘENÍ NESOUViSEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ1 Kč/ bod